2012

10-14/9 IIC Vienna Congress

2012 IIC Vienna Congress

10.09.2012 - 14.09.2012

Antaget konferensbidrag till IIC-konferens i Wien 2012!

IIC, International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, anordnar konferenser vartannat år på olika håll i världen. År 2012 äger denna konferens rum i Wien, och temat är "The Decorative: Conservation and the Applied Arts". Läs mer om konferensen här!

I samband med konferensen presenteras inlägget "Exposed and Unseen - Management of Public Immovable Art" av Karin Hermerén och Henrik Orrje, Statens konstråd.

 

 

 

Tips och råd

Packa målningen väl inför transport. Tänk på att ramhörnen kan vara känsliga! Kontrollera också att målningen sitter ordentligt fast i ramen. Ta kontakt med konservator för råd!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB