10-11/11 Projektstegen, utbildning

"Projektstegen", en projektledarutbildning i Helsingborg