8/11-3/12, Institutionen för kulturvård i Göteborg

Under november och december undervisar jag inom masterprogrammet för konservatorer, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, "Integrated Conservation: Konserveringsetiska synsätt" (15 p).

 

 

 

Tips och råd

Tvätta aldrig målningar och ramar med lösningsmedel eller vatten!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB