8/11-3/12, Institutionen för kulturvård i Göteborg

Under november och december undervisar jag inom masterprogrammet för konservatorer, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, "Integrated Conservation: Konserveringsetiska synsätt" (15 p).

 

 

 

Tips och råd

Packa målningen väl inför transport. Tänk på att ramhörnen kan vara känsliga! Kontrollera också att målningen sitter ordentligt fast i ramen. Ta kontakt med konservator för råd!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB