8/11-3/12, Institutionen för kulturvård i Göteborg

Under november och december undervisar jag inom masterprogrammet för konservatorer, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, "Integrated Conservation: Konserveringsetiska synsätt" (15 p).