21-22/5 Vårda och bevara konst

Under helgen 21-22 maj möter du Karin Hermerén och möbelkonservator Jesper Wachtmaister på Helsingborgs auktionsverk.

Tag chansen att ställa frågor kring vård och bevarande, eller kanske kring något av de verk du ser på auktionsverket!

Varje dag, kl 11-15. Välkomna!

Helsingborgs auktionsverk finner du på Makadamgatan 11, Helsingborg.

 

 

 

Tips och råd

Krackelering behöver inte betyda färgbortfall. Kommer sprickorna (eller andra förändringar) plötsligt bör de åtgärdas snarast.

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB