20/10 Heldagsseminarium om förvaltning av offentlig konst

Institutionen för kulturvård - Göteborg

Välkommen till ett heldagsseminarium om förvaltning av offentlig konst!

Seminariet är en del i FoU-projektet "Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst" som leds av Kulturmagasinet i Helsingborg i samarbete med Institutionen för kulturvård i Göteborg. Projektet har sin utgångspunkt i det arbete med förvaltning av offentlig konst som under en tioårsperiod har bedrivits i Helsingborg och målet är att sammanställa riktlinjer som kan användas av dem som förvaltar offentlig konst. 

Genom seminariet vill vi presentera en lägesrapport om vad som är aktuellt inom offentlig konstförvaltning. Vidare kommer en genomgång av den offentliga konstens historik och juridik att ges liksom en presentation av det forskningsarbete som bedrivs kring metoder för att skydda kulturarvet från klotter. Riksantikvarieämbetets förändrade roll som kunskaps­uppbyggare och resurscentrum för offentlig konst kommer att presenteras liksom kyrkans förvaltningsarbete och de likheter och olikheter som finns.

Seminariet vänder sig till alla som på något sätt arbetar med offentlig konst och/eller är intresserade av förvaltningsfrågor.

Tid: torsdag 20 oktober kl 9-16


Plats: Institutionen för kulturvård, Göteborg
Kostnad: 500 kronor, inkl. lunch, studenter 300 kronor

Preliminärt program:

  • Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst – aktuellt FoU-projekt, Jenni Lindbom, konservator, Kulturmagasinet, Helsingborg
  • Klotter och kulturarvet, Dr. Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet, Borås
  • RAÄs roll som kunskapsuppbyggare och resurscentrum för förvaltningsfrågor, Margareta Bergstrand, konservator, Riksantikvarieämbetets förvaltningsavdelning
  • Kyrkans inventarier som offentlig konst – likheter och olikheter i förvaltning, Inga Kajsa Christensson, stiftsantikvarie i Skara stift
  • Förvaltning av byggnadsanknuten konst – aktuellt FoU-projekt, Karin Hermerén, konservator och utredare, Statens konstråd
  • Upphovsrätt – vad gäller egentligen för offentlig konst?
  • Offentlig konst i Sverige – historiska perspektiv, begrepp och definitioner

Mer information och uppdaterat program kommer, men du kan anmäla dig redan nu till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Tips och råd

Din målning mår bäst i ett så jämnt klimat som möjligt.

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB