27-28/10 Symposium om kyrkligt kulturarv

Symposium om forskning kring det kyrkliga kulturarvet

Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet annordnar ett symposium om det kyrkliga kulturarvet den 27–28 oktober 2011.

När disciplinen konstvetenskap formerades var studiet av kyrkobyggnader och kyrkorum, dess bildskrud och artefakter ett huvudområde, något som också var av avgörande betydelse för såväl ämnesområde som metodutveckling. I takt med konstvetenskapens utvidgning har forskningen på det här området alltjämt bedrivits, men totalt har dess roll inom ämnet blivit allt mindre.

Är detta en så att säga naturlig utveckling, eller något att beklaga? Och vad betyder det för framtidsscenariot? Vad händer rörande metod- och teoriutveckling? Kan man tala om olika behov av forskning kring det kyrkliga kulturarvet?

För att belysa detta samlas under två dagar ett 30-tal forskare och praktiker inom det konstvetenskapliga och kyrkoantikvariska fältet. I fokus står frågan om det kyrkliga kulturarvet som konstvetenskapligt kunskapsområde, i forskning, praktik och i undervisning. Formen är ett arbetande symposium; föredrag varvade av parallella sessioner och diskussioner.

Huvudtalare är Professor emerita Lena Johannesson på temat Konstvetenskapligt eller kyrkligt kulturarv? Reflektioner kring en ämneskultur och flera forskningstraditioner samt Professor Lena Liepe som talar om "Ett verkligt förnämligt och viktigt tillskott till den svenska kulturens rustningskammare". Synen på medeltidens kyrkliga konst från 1881 till i dag.

 

 

 

Tips och råd

Förvara ouppspända målningar liggande. Är de stora kan de förvaras på en rulle med stor diameter. Rulla med färgsidan utåt!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB