2012

26/4 Forum för kulturarvsforskning

Sakralisering och heliga rum, seminarium

Forum för kulturarvsforskning i samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet, Statens histoiska museer och Stockholms universitet

Det som är heligt berör människor på ett alldeles särskilt sätt med ett existentiellt tilltal. Samtidigt väljer människor att t. ex gifta sig i Historiska museets utställningar som är en profan miljö. Askgravlundar byggs med referenser till arkeologiska monument som högar och skeppssättningar som om spår från det förflutna besatt en särskild helighet. Att Svenska Kyrkan får dela med sig av det religiösa utrymmet är tydligt när sjukhusen upprättar icke- konfessionella rum för farväl av de nyss avlidna och när det pågår konstnärligt arbete för att skapa nya rituella rum. I samtiden utförs också ceremonier för avlysning av kyrkor för att de ska kunna tas i profant bruk och samtidigt skapas nya sakraliserade rum. Seminariet syftar till att diskutera vad som egentligen är heligt idag. Vilken roll spelar egentligen historiska platser i den pågående förändringen av vad som är heligt respektive profant? Hur skapas sa- krala rum och platser? Vilka historiska platser refereras till i samtida sakralisering och vilka används inte? Vilka byggnader tas i bruk för ceremoniella ändamål även om de inte är vigda? Det här är viktiga frågor, inte minst mot bakgrund av debatten om övertalighet av kyrkor men också om vi vill lyfta fram värden som sällan fångas i en modernistisk, rationell världsbild.

Moderator: Qaisar Mahmood, enhetschef kulturarvsenheten, RAÄ

Föreläsare:

  • Howard Williams, Professor i Arkeologi, University of Chester, Storbritannien – "Ash and Anti- quity in the Swedish Churchyard". 
  • Ann Magnusson, Konstkonsult och projektledare, AM Public – "Samtidskonst i sakrala rum"
  • Finn Ahlgren designer/konstnär – "Turebergskyrkan i Sollentuna centrum - ett heligt rum med skräp"
  • Magdalena Hillström, lektor, Tema Q, Linköpings Universitet och Ola Wetterberg, Professor Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet – "Gamla kyrkor, nya bruk"
  • Helena Wangefelt Ström, Idé- och lärdomshistora, Uppsala Universitet - "Stormaktstida stolt- het och gyllene grimma: kulturarvifieringen som oskadliggörande av katolska minnen."
  • Dessutom kommer en representant från Uppsala Universitet att representera Forum för forskning på det kyrkliga kulturarvet
  • I pausen visas en film som heter Årsta kyrka av dokumentärfilmare och filmfotograf Lisa Hagstrand.

 

 

 

 

Tips och råd

Undvik tavelbelysning på ramen. Spotlights på avstånd eller bättre allmänbelysning är skonsammare!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB