2012

10-14/9 IIC Vienna Congress

2012 IIC Vienna Congress

10.09.2012 - 14.09.2012

Antaget konferensbidrag till IIC-konferens i Wien 2012!

IIC, International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, anordnar konferenser vartannat år på olika håll i världen. År 2012 äger denna konferens rum i Wien, och temat är "The Decorative: Conservation and the Applied Arts". Läs mer om konferensen här!

I samband med konferensen presenteras inlägget "Exposed and Unseen - Management of Public Immovable Art" av Karin Hermerén och Henrik Orrje, Statens konstråd.

 

 

 

Tips och råd

Tvätta aldrig målningar och ramar med lösningsmedel eller vatten!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB