18/2 Värdering och kulturarv, Stockholm

Konsferensen Värdering och kulturarv är ett samarrangemang mellan Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola med stöd av KK-stiftelsen. Konferensen fokuserar på konsekvenser av Sveriges lagstiftning för den praktiska hanteringen av kulturarvsmaterial i dag och i ett längre historiskt perspektiv. Läs mer om konferensen här.

Kl 13.45 talar Emilie Karlsmo och Karin Hermerén under rubriken "Den byggnadsanknutna konsten – källa till kunskap och kulturarv i fara".

Konferensen spelas in av Utbildningsradion

 

 

 

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB