FAQ - vanliga frågor

Hur ska jag rengöra min målning?

Det bästa och för målningen säkraste sättet är att damma den med en dammvippa eller mjuk pensel. Se bara efter så att det inte finns lösa färgflagor eller andra ömtåliga partier som kan råka följa med eller skadas på annat vis!


Kan jag tvätta min målning med vatten?

Undvik vatten! Fukt tränger in i målningen genom kapillärkraften där det 1) får grunderingen att svälla och 2) orsakar svällning eller krympning av underlaget beroende på dukens ålder och typ respektive förlimningens typ och mängd. Sådana rörelser i underlaget kan leda till färgresning och färgbortfall. Dessutom kan fukt bidra till blindering av fernissan, vilket gör att den ser mjölkaktig ut.


Min målning har sprickor. Är det farligt?

Har färgen rest sig mot sprickans kant? I så fall finns risk för färgbortfall. Kontakta konservator!


Är det sant att man bör gnida in torra målningar med linolja?

Nej! Linoljan oxiderar under torkprocessen, ökar i volym och lägger sig som ett hårt, mörknande och svårlösligt skikt utanpå färgen.


Kan man verkligen ta bort fernissa utan att skada färgen som finns under?

Ja, som regel, eftersom de består av olika material. I oljefärg är bindemedlet linolja medan fernissa vanligen består av dammarharts. Fernissan kan dock vara pigmenterad, så en noggrann undersökning måste göras innan en fernissa avlägsnas.


Jag har precis fått en målning i min ägo. Vad bör jag tänka på?

Kontrollera målningens upphängningsanordning: väl iskruvade öglor, vajer eller ståltråd i stället för snöre och ordentlig krok i väggen. Kontrollera också att spikar, krokar och vajrar är kraftiga nog att hålla uppe målningen. Upphängningsanordningen bör sitta i prydnadsramen och inte i spännramen. Målningens yta ska helst vara spänd. Kila målningen försiktigt, utan våld, och kontrollera först att alla kilar finns på plats, att målningen är ordentligt och jämnt uppspänd och att den inte är krackelerad!


Hur bör jag hänga min målning? 

Din målning mår bäst i ett så jämnt klimat som möjligt. Häng inte målningar ovanför varma element och undvik om möjligt solbelysta väggar! Hänger målningen mot en kall yttervägg bör små distansklossar fästas baktill på ramens nederkant för att förhindra fuktvandring och ett dåligt mikroklimat.  


Min målning ska packas inför en transport. Vad ska jag tänka på?

Hur noggrant målningen bör packas beror på dess kondition och hur lång transporten är liksom hur transporten sker. Kontakta konservator för råd! Generellt kan sägas att packmaterialet bör vara skonsamt mot målningen, hålla fukten borta och inte användas för långtidsförvaring. Utstickande delar, som ramhörn, bör paketeras extra. Kontrollera före packning att målningen sitter ordentligt fast i ramen och att inga lösa delar finns. 


Hur ska jag förvara mina målningar?

Förvara målningarna stående, ställ något under så att de inte glider. Ställ dem också ansikte mot ansikte, rygg mot rygg, gärna med kartong emellan så att inte upphängningsanordningen kan repa. Stora ouppspända målningar kan rullas på en rulle med stor diameter. Rulla med färgsidan utåt!


Kan jag laga skadan själv?

Försök inte laga din målning själv! Felaktig lagning försvårar och fördyrar fram­tida konserveringsåtgärder och kan orsaka ytterligare skador i originalmaterialet. Det kostar ingenting att fråga en fackman!


 

 

 

 

Tips och råd

Kontrollera målningens upphängningsanordning: väl iskruvade öglor, vajer eller ståltråd i stället för snöre och ordentlig krok i väggen.
Upphängningsanordningen bör sitta i prydnadsramen och inte i spännramen.

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB