Skador och åtgärder

I princip kan alla skador åtgärdas. Har favoritmålningen trillat ner från väggen så olyckligt att en reva har uppstått genom duken, kan den svetsas ihop igen så att skadan blir osynlig. Fick målningen ett hål vid det tillfälle då den stals eller en reva vid senaste flyttningen, kan även detta lagas.

Läs mer...

Vad kostar det?

Varje konstverk är unikt och behöver undersökas för att ett pris ska kunna lämnas.

Priset bestäms av flera faktorer, som skadans art och omfattning, målningens beskaffenhet, teknik och sammanlagda historia.

Läs mer...

Exempel på konservering

Under konservering kan målningen rengöras från ytsmuts, gulnad fernissa avlägsnas och revor lagas, beroende på vad den utsatts för. Se exempelsamlingens bilder på förändringar och skador samt vad man kan göra åt dem!

Läs mer...

Vad ingår?

Målningen ytrengörs. Beroende på typ av skada sker sedan svetsning av revor eller hål, färgfästning, planering på lågtrycksbord, impregnering eller dubblering, kittning, retuschering och eventuellt fernissning.

Läs mer...

Transport

Eventuellt avstånd till ateljén är inget hinder. Etablerat samarbete finns med några av landets främsta transportföretag, specialiserade på konsttranporter.

Läs mer...

 

 

 

Tips och råd

Damma gärna målningar med dammvippa – inte med en fuktad trasa eller wettexduk!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB