Exempel på konservering

Under konservering kan målningen rengöras från ytsmuts, gulnad fernissa avlägsnas och revor lagas, beroende på vad den utsatts för. Se exempelsamlingens bilder på förändringar och skador samt vad man kan göra åt dem!

halva

Höger halva av målningen är rengjord från ytsmuts.

fernissa1

Vänster halva av målningen är rengjord från en mörknad fernissa.

reva11 reva21
Detta är en detalj av en oljemålning vars upphängningsanordning en dag gav vika. Den trillade ner från väggen och en reva uppstod, se bilden till vänster. Revan svetsades, kittades och retuscherades, se bilden till höger. Målningen försågs naturligtvis också med en ny upphängningsanordning och monterades fast ordentligt med bleck i ramen.

before11 after11
Denna oljemålning föreställer Yttersta domen. Den gjordes under 1600-talet och finns i Kristine kyrka, Falun. Före konservering var målningen smutsig och hade en gulnad fernissa. Ytan var bulig och deformerad, vilket hade lett till färgbortfall. Deformeringen var orsakad av en kombination av att målningen hängde för nära en kall yttervägg och att den var dåligt uppspänd på sin spännram. Konserveringsarbetet innebar rengöring, färgfästning, planering på lågtrycksbord, omspänning med stödduk, kittning, retuschering och fernissning. Resultatet syns i bilden till höger.

 

brand1
Färgskiktet har kokat och mörknat efter att ha varit med om en brand. I högra delen har ytan gjorts ren och färgskiktet fästs mot underlaget.

vatten1
Färgskiktet har rest sig efter att ha utsatts för vattenånga. Målningen är fotograferad med släpljus.

solbl1
Målningen har hängt i solen under en längre period. Detta har resulterat i blekning av pigmenten. Notera klänningarnas ursprungliga färg där dessa skyddats av ramen.

tavla21 tavla1
Målningen finns på Gråbrödraklostret i Ystad. På bilden till vänster är den täckt av ytsmuts och en kraftigt gulnad fernissa. På bilden till höger är den rengjord och omfernissad.

 

 

 

Tips och råd

Tvätta aldrig målningar och ramar med lösningsmedel eller vatten!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB