Karin Hermerén

 • Utbildning
 • Konferenser och kurser – kompletterande nationell och internationell utbildning
 • Anställningar och förordnanden
 • Projektledare/huvudarrangör för kurser och konferenser
 • Förtroendeuppdrag
 • Föredrag
 • Internationella föredrag och uppdrag
 • Utställningar och mässor
 • Publikationer
 • Medieinslag
 • Medlemskap i organisationer

 

Utbildning (före Bologna)

 • 1992-ff, Antagen till forskarutbildning, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet. Ämne: Konserveringsetik
 • 1988-1990, B.Sc. Konservator (120 p före Bologna), Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet
 • 1983-1991, B.A. (135 p före Bologna), Lunds universitet (konstvetenskap, arkeologi, varsam ombyggnad, italienska, kulturvetenskap)
 • 1982-1983, Kommunal vuxenutbildning, kemi, naturvetenskaplig linje, Lund
 • 1982-1983, Konstnärlig grundutbildning, Kursverksamheten, Lund
 • 1980-1982, Treårig humanistisk linje, halvklassisk, Katedralskolan, Lund

 

Konferenser och kurser – kompletterande nationell och internationell utbildning

2013

 • 22 apr Seminariedag om offentlig konst, Liljevalchs, Stockholm
 • 18 feb Värdering och kulturarv, Stockholms auktionsverk och Södertörns högskola

2012

 • 28-30 nov "Management of Public Building-Related Art", Reducing Risks to Heritage International Meeting in Amersfoort, Cultural Heritage Agency i Holland i samarbete med CCI och ICCROM
 • 19 okt Svenska kyrkan, Uppsala
 • 10-15 sep "Exposed and Unseen – Management of Public Immovable Art", IIC Vienna Congress - The Decorative: Conservation and the Applied Arts, Wien 
 • 26 apr Forum för kulturarvsforskning, Riksantikvarieämbetet

2011

 • 27–28 okt Symposium om forskning kring det kyrkliga kulturarvet, Uppsala universitet
 • 18-23 sep ICOM-CC Triennal Meeting, Lissabon

2010

 • 28-29 okt Museiforum & Musund, "Framtidens museum", Helsingborg
 • okt-dec Vinnande webb, distansutbildning om sociala medier genom Region Skåne m.fl. 
 • 10-11 nov Projektstegen, projektledarutbildning, Helsingborg
 • 24-26 mar Museivecka, Riksförbundet Sveriges museers årsmöte

2009

 • Kulturegendomsrätt, distansutbildning 7,5 p, Högskolan på Gotland
 • 11 nov Etikens dag 2009, Helsingborg
 • 10 nov Museiforum. Museers berättande. Regional museidag, Helsingborg
 • 20-27 sep International Seminar on Cultural Heritage and Legal Aspects in Europe, Piran, Slovenien
 • 7 sep Museietisk kurs, ICOM, Helsingborg
 • 25-27 maj Alla tiders industri/Incredible Industry, NKF XVIII Kongress
 • 18-19 maj Kunskap och teologi, Centrala samrådsgruppens kongress, Linköping
 • 1-3 april Nordisk museikonferens 2009, Malmö/Köpenhamn

2008

 • 2-3 dec Höstmöte RAÄ, Vikten av kulturarv, Stockholm
 • 19 nov Museiforum. Regional museidag, Helsingborg
 • 22-26 sep ICOM-CC Triennal Meeting, New Delhi
 • 9 jun ”Morgondagens kulturobjekt”, Seminarium Nordiska museet, Stockholm
 • 10-11 mar RSM, Riksförbundet Sveriges museer, kongress, Stockholm

2007

 • 19-23 nov Museum Microclimates, Nationalmuseet, Danmark
 • 13-14 nov Höstmöte RAÄ, Morgondagens kulturarvsarbete, Stockholm
 • 13-14 sep Kyrkoantikvariskt seminarium, RAÄ, Stockholm

2006

 • 29 nov-1 dec Smuts, NKF-kongress, Stockholm
 • 23 nov Interregionalt kultursamarbete, MUSUND, Kulturen, Lund
 • 14-15 nov Offentlig konst, Fuglsø, Danmark
 • 16-19 maj Modern paints uncovered, Tate Modern, London
 • 30-31 mar RSM, Riksförbundet Sveriges museer, kongress, Stockholm
 • 30 jan Modern paints, Konservatorskolen, Köpenhamn

2005

 • 30 nov Hvide retoucher, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn
 • 12-16 sep ICOM-CC Triennal Meeting, Haag
 • 6-26 jun Preventive Conservation/Risk Assessment, ICCROM, Rom
 • 31 maj-3 jun Risk Analysis, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 17-20 maj Spottesting, Konservatorskolen/CCI, Köpenhamn
 • 3 maj Digitalt bevarande, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 5 apr Museiveckan, Göteborg
 • 17-18 mar Konstinköp, Länsmuseet i Halmstad
 • 21 jan Om utlåningspolicy, Moderna museet, Stockholm

2004

 • 1-30 okt Arbetsstipendium, Villa San Michele, Fondazione Axel Munthe, Capri
 • 13-17 sep Modern Art, New Museums, IIC-kongress, Bilbao

2003

 • 6-10 okt Cleaning, Kurs för prof R Wolbers, Konservatorsskolan, Göteborg
 • 18-20 aug Tear-mending course, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 22-26 apr Adobe Photoshop, DiVisuAL mapping;, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 17-21 mar Museiveckan, Helsingborg

2002

 • 20-21 nov Fernissor och ytbehandling, NKF-DK, Fuglsø
 • 26-27 sep Magasinsseminarium, NKF-DK, Randers
 • 2-5 sep Digitala tekniker i konservering, Nordiska Ministerrådet, Oslo

2001

 • 8-9 nov Air pollution, AIP, Köpenhamn
 • 18-20 maj Conservation during the past 25 years, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 11 maj Museum 2000, SMF, Helsingborgs rådhus

2000

 • 9 nov Forum Kulturteknik, Lunds Tekniska Högskola
 • 11-12 sep Idéforum Dunkers Kulturhus, Helsingborg
 • 30 aug-1 sep Håndverk i 2000 år, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 6-13 mar Studieresa, USA (New York-Washington-Houston), Helsingborgs mus.

1999

 • 4-6 okt Ljusseminarium, Nationalmuseum, Stockholm
 • 3 dgr maj ABM-kurs i datateknik, Helsingborg
 • 26-29 apr Conservation of Modern Art, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 22-23 apr Malerirestaurering på lærred & træ, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 23-26 mars Museiveckan, Norrköping

1998

 • 9 dec Främmande föremål, Malmö museer
 • 8 okt Framtidstro, Kulturen, Lund
 • 22 sep Etisk workshop, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 4 dgr aug Bevaringshistorie & -filosofi, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 24-28 maj Etiska förhållningssätt, NORDPLUS, Inst f Kulturvård, Gbg universitet
 • 18-20 maj Jubileumssymposium, Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 21 april Härdplaster, Arbetarskyddsstyrelsen, Helsingborg

1997

 • 1, 8 dec Pejl på IT, Teknopol, Kunskapsbron, Lunds universitet
 • 17, 24 nov Pejl på IT, Teknopol, Kunskapsbron, Lunds universitet
 • 19 sep Konservering, restaurering och renovering, Stockholm
 • 20-23 mar Konserveringsmidler og metoder, NKF XIV-kongress, Oslo

1996

 • 21 nov Det osynliga, Kulturen, Lund
 • 20 sep Konst- & Antikdag om konservering, Berns, Stockholm
 • 10 jan-17 mar Studier i byggnadsvård & konservering, Svenska Institutet, Rom, 10 p

1995

 • 29 sep-2 okt Byggnadsminnet, Nordisk forskarakademi, Arkitektur II, Lund

1994

 • 7-11 sep Overfladebehandling, NKF XIII-kongress, Köpenhamn
 • 20 apr Mechanical Properties of Paintings, Konservatorskolen, Köpenhamn

1993

 • 17-22 okt Retusjering–komplettering–rekonstruksjon, NMR, Riksantikvaren, Oslo

1992

 • 8-13 sep Conservation of Iberian/Latin Cultural Heritage, IIC-kongress, Madrid

1991

 • 10-14 jun Konservatorn i fokus, NKF XII-kongress, Stockholm
 • 3-7 jun Startseminarium för egna företagare, Företagarskolan Gert Axlin AB

1990

 • 3-7 sep Cleaning, Retouching and Surface, IIC-kongress, Bryssel
 • 25-29 jun Low Pressure Techniques, Konservatorskolen, Köpenhamn

1989

 • 26-30 jun Pigments and the Polarising Microscope, University of London

1987

 • 9 mar-27 apr Arkeologisk konservering, för B Tägtström, konservator, LUHM

1984

 • 12-24 aug Gotlands läns folkhögskola, ämneskurs i arkeologi
 • 2-27 jul Istituto per l'arte e il restauro, Florens

 

Anställningar och förordnanden

Anställningar

 • 2011-2013 Utredare vid Statens konstråd: "Offentlig konst – ett kulturarv. Förvaltning och tillsyn av byggnadsanknuten konst i offentlig och privat ägo."
 • 2008-2009 Utredare vid Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Stockholm: ”Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv efter relations­förändringen kyrka/stat år 2000”
 • 2009 Utredare vid Statens maritima museer (SMM), Stockholm: ”Gallring i praktiken”
 • 2008 Sakkunnig/utredare vid Vasamuseet, SMM, Stockholm: ”Vasas framtida konserveringsbehov”
 • 2007-2008 Sakkunnig samt t.f. enhetschef vid Riksantikvarieämbetet, Stockholm
 • 1996- Konservator, Kulturmagasinet, Helsingborgs museer
 • 1990-1991 Konservator, Stiftelsen Skånehantverk, Landskrona
 • 1987, feb Konservator, Kulturen, Lund
 • 1986 Biblioteksassistent, Inst. för Konstvetenskap, Lunds universitet
 • 1985-1988 Konservatorsassistent, Restaureringsgruppen Syd: Gislövs kyrka, Dalby kyrka, Lunds hantverksförening, Borgarhuset på Kulturen i Lund, Johnsson-huset i Malmö, Bosjökloster kyrka, Stadshuset i Höganäs, Lunds universitetsaula

Förordnanden, som lärare

 • 1994, 2001-2010 Konservatorsprogrammet, Kulturvård, Göteborgs universitet
 • 2006 25-27 okt ICCROM, Rom: Sharing Conservation Decisions
 • 2001-2004 Kulturteknik, Campus Helsingborg/LTH, Lunds universitet
 • 2003 Hantverkskursen, LTH, Lunds universitet
 • 1988-2002 Arkitektur II, LTH, Lunds universitet
 • 1986-2002 Institutionen för Konstvetenskap, Lunds universitet
 • 1999-2000 Kunskapslyftet, Helsingborgs kommun
 • 2000 LTH, Lunds universitet och Helsingborgs museer
 • 1999 Konservatorskolen, Köpenhamn
 • 1996 Nationellt resurscentrum i fysik, Lunds universitet
 • 1992 Konstvetenskapliga institutionen, Åbo akademi

 

Projektledare/huvudarrangör för kurser och konferenser

2013

 • 4 feb Konsthantering, workshop för halländska museer, Mjellby Konstmuseum, Halmstad

2012

 • 3-4 sep Konsthantering: hur hanterar man, förvarar och placerar konst?, Konstmuseet i Norr, Luleå museum

2011

 • 19 feb Konsthantering, workshop för halländska museer, Mjellby Konstmuseum, Halmstad

2010

 • 28-29 okt Museernas framtid, projektledare för Museiforum & Musund, Helsingborg
 • 19 feb Packtekniker, Mjellby Konstmuseum, Halmstad

2009

 • 3 apr Ansvarig för konservatorstema Kulturarvsförvaltning i klimatförändringens skugga, Nordisk museikonferens 2009, Malmö/Köpenhamn 1-3 april

2008

 • 26 nov Offentlig konst, Nätverket konservering & magasin, Helsingborgs museer
 • 17 nov Packtekniker för museer, Helsingborgs museer

2007

 • 20 sep Offentlig konst, Nätverket kons & mag, Hbg museer/Skissernas museum
 • 11, 18 apr Föremålshantering, kurs för hembygdsföreningar, Helsingborgs museer
 • 12, 19 apr Föremålshantering, kurs för mindre museer, Helsingborgs museer

2006

 • 24 okt Offentlig konst, vård & förvaltning, i samverkan med Region Skåne

2005

 • 18 okt Digitalt/analogt – Härifrån till evigheten, Nätverket för kons & mag, Hbg museer

2004

 • 7 sep Smuts – patina eller hälsorisk, Nätverket för kons & mag, Helsingborgs museer
 • 9-12 mar Workshop: Mount-making, Nätverket för kons & mag, Helsingborgs museer

2003

 • 22 okt Färg!, Nätverket för kons & mag, Helsingborgs museer
 • 16 sep Halvdagskurs i föremålsvård, Kultur Skåne, Landskrona
 • 22 maj Workshop: ljus, Nätverket för kons & mag, Helsingborgs mus./Kulturen

2002

 • 13 nov Kurs i moderna material, Nätverket för kons & mag, Helsingborgs museer

2001

 • 14 nov Kurs i museisäkerhet, Nätverket för kons & mag, Helsingborgs museer
 • ht Referensgruppsdeltagande för magisterutbildning i Kulturteknik, LTH

2000

 • 8 nov Kurs i magasinskunskap, Nätverket för kons & mag, Helsingborgs museum
 • 29-30 mar Workshop: Ultrasonic mister, Nätverket för kons & mag, Helsingborgs museum

1999

 • 16 dec Kurs i packtekniker, Nätverket för kons & mag, Helsingborgs museum

1998

 • 17 mar Om konservering & konstvård, Skånska museer, Helsingborgs museum

1997

 • 21 nov Konservering och skadereglering, Försäkringsbolagen, Skåne
 • 3-4 nov NKF-S Höstmöte, Sveriges konservatorer, Helsingborgs museum
 • 25-26 feb Målerikonservering & klimatlära, Kyrkovårdskurs, Citadellet
 • 11-12 feb Målerikonservering & klimatlära, Kyrkovårdskurs, Citadellet

1996

 • 6 nov Konstvårdskurs: Konst på papper, Malmöhus läns landsting
 • 4-6 nov Förebyggande konservering, Museipersonal, Helsingborgs museum/RAÄ

1994

 • 16 feb Konstvårdskurs, Kommunförbundet Norrbotten, Luleå

1993

 • 31 mar Skador på tavlor & målningar, Försäkringsbolagen, södra Sverige

1992

 • 25-26 maj Målerikonservering & klimatlära, Pastoratsförbundet, Lunds stift
 • 19-20 maj Målerikonservering & klimatlära, Pastoratsförbundet, Lunds stift
 • 14 maj Skadereglering & konstkonservering, Länsförsäkringar, Malmö

1990

 • 8 nov Klimatets skadeverkningar i kyrkorummet, Sydsv. församlingar, Citadellet
 • 30 okt Om skador på måleri på duk, Sydsvenska församlingar, Citadellet

1987

 • mar-apr Arkeologisk konservering, Menerva (DIK-studenter)/LUHM/Vuxenskolan

 

Förtroendeuppdrag

 • 2010-ff Svenska ICOM:s utbildare i museietik
 • 2009 Ansvarig för konservatorstema ”Kulturarvsförvaltning i klimat­förändringens skugga” vid Nordisk museikonferens 2009, som ägde rum i Malmö och Köpenhamn 1-3 april 2009
 • 2008-2009 Svensk representant peer review till NKF XVIII Kongress 2009, Alla tiders industri/Incredible Industry som ägde rum 25-27 maj 2009
 • 2007-2008 Ledningsgrupp RAÄ, antikvarisk-tekniska avdelningen (AT)
 • 2007-2008 Representant för AT i RAÄ:s beredningsgrupp för forskning och utveckling
 • 2007-2008 Representant för AT-RAÄ i Centrala samrådsgr. för det kyrkliga kulturarvet
 • 2007 Ordinarie i fokusgrupp för omorganisation, Kultur­­magasinet, Helsingborg
 • 2005-2007 Ledamot i strategiska ledningsgruppen vid Kulturmagasinet (upphört)
 • 2005 Ledamot i omorganisationsgruppen för Helsingborgs museer
 • vt 2004-vt 2004 Referensgruppsmedlem för utbildningen Kulturteknik, LTH, Lunds univ.
 • ht 2003-ht 2003 Referensgruppsmedlem för införande av standarder i konservering, SIS
 • 2001-2006 Medlem av konstinköpskommittén för Helsingborgs museer
 • vt 2001-vt 2001 Referensgruppsmedlem för utbildningen Kulturteknik, LTH, Lunds univ.
 • vt 2000-2004 Sekreterare i Föreningen Skånehantverk
 • 2000 9 nov Moderator, Forum Kulturteknik, LTH
 • vt 1999- Huvudansvarig för regionalt Nätverk för konservering och magasinering
 • vt 1999-ht 2000 Styrelseledamot i Föreningen Skånehantverk
 • vt 1999-vt 1999 Planering av kurser för Kunskapslyftet, Helsingborgs kommun/museum
 • vt 1998-vt 2000 Representant i brukargruppen för Museion, Helsingborgs nya museum
 • vt 1998-vt 1999 Representant i E.C.C.O., European Confederation of Conservator-Res­to­rers’ Organizations.
 • vt 1998-vt 1999 Representant i NKF Förbundsråd
 • ht 1997-ht 1998 Ledamot i Styrgruppen Skånehantverk
 • ht 1997-vt 1998 Referensgruppsmedlem för magasinshandboken Tidens tand, förebyg­gan­de konservering, utgiven av Riks­an­ti­­kvarieämbetet 1999
 • vt 1996-vt 1999 Vice ordförande i Nordiska Konservatorsförbundets styrelse
 • vt 1995-vt 1996 Planering av kultursamarbetet i Barentsregionen
 • vt 1994-vt 1996 Suppleant i Nordiska Konservatorsförbundets styrelse, NKF
 • ht 1993-ht 1995 Ordinarie i Skånehantverks utvecklingsgrupp
 • vt 1993-ht 1995 Suppleant i Konstvetenskapliga samarbetsnämnden, Lunds universitet
 • ht 1985-vt 1987 Vice ordförande i humanistiska föreningen Menerva, Lunds universitet

 

Föredrag

2013

 • 24 apr Offentlig konst – ett kulturarv, Skissernas museum, Lund
 • 18 apr Forskarforum om offentlig konst, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala
 • 8 apr Konserveringens teori och praktik för LTH, Citadellet i Landskrona
 • 5 mar Går det att laga min målning? Pumphusets museum, Borstahusen
 • 18 feb Kulturarv i fara, Stockholms auktonsverk och Södertörns högskola
 • 4 feb Konsthantering, Mjellby konstmuseum

2012

 • 4-6 dec Konservering inför publik, Kiruna stadshus
 • 14 nov Konservering av konst, Lauritz.com, Malmö
 • 25 okt Offentlig konst, Institutionen för kulturvård, Göteborg
 • 15 maj Om konsthantering, utbildningsdag för myndigheters konstansvariga, Statens konstråd
 • 7 maj Konservering av Ehrenswärd, Malmö Förskönings- och Planteringsförenings årsmöte
 • 27 mar Hur ska den offentliga konsten bevaras för framtiden? Statens konstråd
 • 19 mar ICOM:s museietiska kurs, Örnsköldsviks museum och konsthall

2011

 • 16 nov Om målerikonservering, STF Södra, Landskrona
 • 20 okt Förvaltning av offentlig konst, seminariedag Göteborg
 • 25 jul Om målerikonservering, Torekovs kyrka
 • 21-22 maj Vårda och bevara konst, Helsingborgs auktionsverk
 • 27 mar Om målerikonservering, Krapperups slott
 • 21 feb ICOM:s museietiska kurs, Sjöhistoriska museet, Stockholm
 • 21 feb ICOM:s museietiska kurs, Vasamuseet, Stockholm
 • 4 feb Konsthantering, Mjellby konstmuseum
 • 24 jan ICOM:s museietiska kurs, Marinmuseum, Karlskrona

2010

 • 1 dec Samtal om konst och konservering, Dunkers kulturhus
 • 31 juli Om målerikonservering, S:ta Thoras Gille, Torekov
 • 19 mar ICOM:s museietiska kurs, kulturförvaltningen och museer, Göteborg
 • 11 mar Konservering i praktiken, Selma företagarnätverk, Landskrona
 • 19 feb Packtekniker, Mjellby Konstmuseum, Halmstad

2009

 • 8 decMålerikonservering, Konstföreningen Lundensia, Lund
 • 8 okt Konst och konservering, Helsingborgs museiförening
 • 19 maj Fortsatt kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv, Centrala samrådsgruppens kongress, Linköping
 • 28 apr Den utsatta konsten, Helsingborgs humanistiska förbund

2008

 • 29 okt Målerikonservering, Sjukvårdens Konstförening, Helsingborg
 • 17 apr Den utsatta konsten, Konstnärsklubben, Stockholm
 • 31 mar RAÄ på Gotland – ny organisation och verksamhet, Armémuseum, Stockholm

2007

 • 30nov Restvärdesräddning, RAÄ, Stockholm
 • 13 sep RAÄ på Gotland – framtida konservering?, kyrkoantikvariskt sem., Stockholm
 • 29 mar Konserveringens framtid inom RAÄ, diskussionsseminarium, Kulturmagasinet

2005

 • 23 nov Konservera? Skador på höstkvalitén, Anders Antik, Landskrona
 • 7 apr Konserveringen i Mölle kapell, Mölle
 • 17 mar Konservatorns syn på konstinköp, Länsmuseet i Halmstad
 • 2 feb Om målerikonservering, Dunkers kulturhus, Helsingborg

2004

 • 19 nov Att ta hand om sin marinmålning, Skånes maritima nätverk, Malmö museer
 • 27 apr Bonadsmålningar: material, teknik, vård, Skånes Hembygdsförbund, Bjärnum
 • 26 feb Om konservering och skadat måleri, Trygg-Hansa södra reg., Landskrona

2003

 • 2 nov Bakom fasaden – om porträttmåleri, Landskrona museum

2002

 • 15 okt Konst och konservering, Dunkers kulturhus, Helsingborgs Konstförening
 • 25 sep Om målerikonservering, Pastorns pojkar, Hov

2001

 • 22 nov Renässansmåleriet ur konservatorns synvinkel, Landskrona museum
 • 15 okt Restvärdesräddning, SÖ Skånes Räddningsförbund
 • 4 okt Restvärdesräddning, Kävlinge Räddningstjänst
 • 19 apr Konstverkets material och vård, Citadellet

2000

 • 9 nov Färgundersökning, Forum Kulturteknik, LTH
 • 25-26 sep Konserveringsetik, Kunskapslyftet, Möbelrestaureringsprogrammet
 • 11 apr Om målerikonservering, Stadshuset, Kiruna
 • 1 feb Konserveringsetik, Lunds tekniska högskola, Industridesign

1999

 • 22 okt Försäkringsskador på konst, Länsförsäkringar södra reg., Landskrona
 • 7 okt Om brandskadat måleri, Räddningstjänst i glesbygd, Vilhelmina
 • 30 jul Måleri – konservera eller inte, Helsingborgs Antik, Helsingborg
 • 6 maj Om brandskadat måleri, Larmtjänst, södra regionen, Helsingborg
 • 10 mar Om målerikonservering, Rotary, Höganäs
 • 23 jan Siri Derkerts måleriteknik, Konstifiket, Vikingsberg, Helsingborg

1998

 • 22 nov Om målerikonservering, Smålands museum, Växjö

1997

 • 22 apr Konservering av målningar, Konstkretsen Pälskoppen, Helsingborg

1996

 • 6 okt Vårda och bevara konst, Museet i Halmstad

1995

 • 26 nov Ärva, förvärva, vårda, fördärva, Weibulls konstförening, Landskrona
 • 9 nov Råd om målerikonservering, Vikingsberg, Helsingborg
 • 8 nov Om målerikonservering, Rotary, Helsingborg
 • 2 okt Etiken & byggnadsvården, NorFA, Arkitektur II, Lunds universitet

1994

 • 15 apr Konserveringen av Kristine kyrka, Falun, NKF årsmöte
 • 9 mar Konservatorns hemligheter, Skissernas museum, Lund

1993

 • 15 sep Om målerikonservering, Inner Wheel, Landskrona
 • 2 mar Om målerikonservering, Rotary, Örenäs slott

1992

 • 4 dec Om målerikonservering, Kulturens personal
 • 15 maj Vård av bemålade föremål i kyrkorummet, Landsantikvarien, M-län

1991

 • 14 feb Om målerikonservering, Vuxenskolan, Svalöv

1988

 • 12 jan Florens – ungrenässansen, Medborgarskolan, Helsingborg

1986

 • 5 apr Italiensk ungrenässans, Damerna av runda bordet, Bjärred

 

Internationella föredrag och uppdrag

 • 2012, 30 nov "Management of Public Building-Related Art", Reducing Risks to Heritage International Meeting in Amersfoort, Cultural Heritage Agency i Holland i samarbete med CCI och ICCROM
 • 2012, 13 sep "Exposed and Unseen – Management of Public Immovable Art", IIC Vienna Congress - The Decorative: Conservation and the Applied Arts, Wien
 • 2008-2009, Peer review, NKF, Köpenhamn. Svensk representant peer review till NKF XVIII Kongress 2009, Alla tiders industri/Incredible Industry som ägde rum 25-27 maj 2009
 • 2008, 25 sep Föredrag, ICOM-CC, New Delhi. ”Conservation of Art in Public Places”, paper till ICOM-CC 15th Triennial Conference, Diversity in Heritage Conservation, New Delhi, India, 22-26 September 2008.  Vol I. S. 366-371.
 • 2006, 25-27 okt Lärare, ICCROM, Rom. Sharing Conservation Decisions, internationell kurs 1-31 okt. Module 5. Use and Conservation: ”The relationship between use and conservation of cultural heritage. Contemporary art and public places”, publicerat i Sharing Conservation Decisions, ICCROM, 2007, s. 88-91.

 

Utställningar och mässor

 • 2012 25-29 jul, Helsingborgs Konst- och Antikmässa  
 • 2011 27-31 jul, Helsingborgs Konst- och Antikmässa
 • 2010 28 jul-1 aug, Helsingborgs Konst- och Antikmässa
 • 2006 8 apr-12 nov, Kulturmagasinet till er tjänst, Helsingborgs museer, hur att vårda föremål
 • 2005 16-20 feb Stockholm Art Fair, Sollentunamässan
 • 2003-2004 Konservering inför publik på Hovdala slott, 28 sep resp. 5 jun
 • 2002 30 apr Demonstration av konservering, Råå museum
 • 1998 29 mar Praktisk konservering, Landskrona museum
 • 1995 1 jun-31 aug Ärva och förvärva, vårda eller fördärva, Läckö slott, medproducent
 • 1994 24 jul Övedsdagen, Övedskloster
 • 1993-1994, 1998-2001 Kulturnatt, Citadellet, Landskrona, en oktoberkväll/natt per år
 • 1992-1996, 1999-2001 Öppet hus, Citadellet, Landskrona, 2 dagar vt/ht
 • 1992 25-29 nov Målerikonservering, Framtiden, Mässhallarna, Malmö
 • 1992 21 aug Målerikonservator i stan, Lindbergs konst & ramar, Luleå
 • 1991-1992, 1994, 1997-2004, 2010 Utställare på Helsingborgs Antik, 8 dagar
 • 1989 8 okt-7 jan 1990 Målerikonservering, Målningens anatomi, Kulturen, Lund, med.prod.
 • 1987 3-4 apr Måleriteknik, Humanistdagarna, Lunds universitet, medproducent

 

Publikationer

Utredningar

 • Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv efter relationsförändringen kyrka/stat år 2000. Riksantikvarieämbetet, FoU-rapport, dnr 353-3538-2009, 2009-10-01, s 1-92.
 • Gallring i praktiken. Samlingsavdelningen, Statens maritima museer, dnr 2009/09-42, 2009-10-01, s 1-32.
 • Vasas framtida konserveringsbehov. Kulturmiljöavdelningen, Statens maritima museer, dnr 111/09-42, 2009-01-31, s 1-32.
 • Kulturmagasinet. Utredning om ansvarsområden. Dunkers kulturhus, dnr XX/2008, 2008-09-03, s 1-41.
 • Avdelningen för kulturmiljöförvaltning. Analys etapp 3. Antikvarisk-tekniska avdelningen, Riksantikvarieämbetet, 101-100-2007, 2007-05-01, s 1-53.
 • Vårdplan för konstsamlingen tillhörande Landskrona museum, juli 2003.
 • Vårdplan för konstsamlingen tillhörande Region Skåne, maj 2002, s. 1-39.
 • Råd vid förvaring av konst, Gertrud de Vals konstsamling, Landskrona, 1993.

Publicerade konferensbidrag

 • "Exposed and Unseen – Management of Public Immovable Art", paper till IIC Vienna Congress - The Decorative: Conservation and the Applied Arts, Wien 10-14 september 2012
 • ”Conservation of Art in Public Places”, paper till ICOM-CC 15th Triennial Conference, Diversity in Heritage Conservation, New Delhi, India, 22-26 September 2008.  Vol I. 366-371.
 • ”The relationship between use and conservation of cultural heritage – Contemporary art and public places”, Sharing Conservation Decisions, ICCROM, 2007, s. 88-91.

Läromedel

 • Konstinramning – att arbeta med målningar och annan konst. Ett arbetshäfte i inram­nings­­teknik, läro­medel för KY-utbildning kvalificerad konstinramning, Tranås av Glasbransch­före­ningen och Ramia-gruppen. 2008.
 • Restvärdesräddning. Kurskompendium för restvärdesräddare, 1999, s. 1-12.
 • Målerikonservering & klimatlära. Kurskompendium för kyrkovårdare, 1997, s. 1-10.

Artiklar i publikationer och tidningar

 • ”Måleri på duk och pannå”, Minimalmanual, hur att rätt hantera musei­föremål, Malmö museer 2006; 2008, , s.15-20, s. 47-49.
 • Tre artiklar i utställningskatalog till utställning, ”Samlingarna – samtidskonsten i fokus”, på Dunkers Kulturhus, Helsingborgs museer, 13 december 2003 – 18 april 2004.
 • Tre artiklar i utställningskatalog till utställning, ”Gröna utblickar” på Kulturmagasinet, Helsingborgs museer, 8 mars – 23 november 2003.
 • Diverse kortare artiklar och referat för Realia 2002 och 2003.
 • Artiklar i och deltagande kring utgivningen av Minimalmanual, hur att rätt hantera musei­föremål, Malmö museer 2002, s.15-20, s. 47-49.
 • ”Om nätverk för konservering och ma­ga­sinering”, Den Danske Bulletin (9/01).
 • ”Kurs i museisäkerhet”, Svenska Museer Direkt (5/01)
 • ”Nätverk för konservering och ma­ga­sinering”, Svenska Museer Direkt (3/00)
 • ”Nätverk för konservering och ma­ga­sinering”, Realia 2:2000
 • ”Konservering av japansk sidenmålning”, tillsammans med Pia Christensson, Realia
 • ”Om målerikonservering”, Om målningens anatomi, utställningskatalog, Kulturen, Lund, 1989, s. 55-61.

Uppsatser, kandidatexamen

 • Adhesiver för impregnering av måleri på duk, Institutionen för Kulturvård, Göte­borgs univer­si­tet, 1990:13, ISRN GU-KUV-90/13-SE, ISSN 1101-3303, s. 1-72.
 • Perspectiva artificialis, Institutionen för Konstvetenskap, Lunds universitet, 1987.

Arbete dokumenterat i publikationer

 • ”Borgarhuset”, Kulturens årsbok, 1991.
 • ”Om konst och bilder”, Kulturens årsbok, 1988.
 • Ur Kulturens gömmor. Bildkonst från 6 sekler, utställningskatalog, Kulturen, 1987.
 • Konstförfalskning, utställningskatalog, Institutionen för konstvetenskap, Lunds univer­si­tet, Humanist­dagar­na 2-4 april 1987.
 • Universitetshuset i Lund. Aulan. Restaurering och förnyelse 1984-1986, Bygg­nads­­styrelsen, Lund, 1986.

 

Övrigt

 • Expert för boken Vårda, laga, renovera, Lillemor Olsson, Ica bokförlag, 2009. ISBN 978-91-534-3067-4.
 • Referensgruppsdeltagare för boken Tidens tand, red. Monika Fjæstad, Riksantikvarie­ämbetet, 1999, ISBN  91-7209-135-5.

 

Medieinslag

 

Medlemsskap i organisationer

 • ICOM, International Council of Museums
 • ICOM-CC arbetsgrupp 3, Theory and History News, Modern materials
 • IIC, International Institute for Conservation
 • NKF-S, Nordiska Konservators­förbundet, ordinarie medlem
 • RSM, Riksförbundet Sveriges museer
 • Stiftelsen Skånehantverk, efter 1 jan 1999 Föreningen Skånehantverk

 

 

 

Tips och råd

Kontrollera målningens upphängningsanordning: väl iskruvade öglor, vajer eller ståltråd i stället för snöre och ordentlig krok i väggen.
Upphängningsanordningen bör sitta i prydnadsramen och inte i spännramen.

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB