1/12-3/12 KONFERENS Riskhantering och kulturvård, Vårby Gård

 
Välkommen till Riskhantering och kulturvård, tre inspirerande dagar kring hur risker för byggda miljöer, interiörer, inventarier och samlingar kan förstås, värderas och förebyggas. 

Riskhantering handlar inte bara om att hantera katastrofala, sällsynta händelser, utan  lika mycket om hantering av långsamma nedbrytande processer och ställningstagande  för åtgärders konsekvenser. Hur kan vi identifiera, hantera och förebygga olika former  av hot som kan leda till att vi förlorar något som vi ser som värdefullt och betydelsefullt? 
 
Fokus för riskhantering är värde – vad är det man riskerar att förlora?
 

Under konferensens två första dagar presenteras modeller, metoder och verktyg för riskhantering, värdebedömning för riskhantering inom kulturvården genom föreläsare från Sverige, Italien, Tyskland, Holland, Norge, Brasilen och USA. Programmets fallstudier illustrerar bland annat genomförda projekt, möjligheter och förhållningssätt inom riskhanteringsområdet. Den sista konferensdagen är valbar och består av fem olika workshops att välja mellan. Läs mer om innehåll i bifogat program. Länk till anmälan hittar du här.

Vi välkomnar er till inspirerande dagar kring hur risker för byggda miljöer, interiörer, inventarier och samlingar kan förstås, värderas och förebyggas.

Varmt välkomna!

Konferensgruppen genom Karin Hermerén

Konferensen arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet, Disent AB och Konserveringsateljé syd AB. Projektet har fått stöd av Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsmedel (FoU).

 

 

 

Tips och råd

Det kostar ingenting att fråga en fackman!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB