9/12 FÖREDRAG Vår offentliga konst! Heldag i Landskrona

Vår offentliga konst - en heldag på Landskrona museum!

Landskrona kultur och Kommunförbundet Skåne anordnar en heldag kring temat offentlig konst, 9 december kl 9.30–15.30. Kostnad 500 kr.

Anmälan till Birthe Wibrand, Landskrona museum.

Ur programmet

Jessica Sjöholm Scrubbe, filosofie doktor och författare till Skulptur i folkhemmet: Vad är offentlig konst igår och i dag – definition av begreppet offentlig konst/konst offentlig miljö! Vilken roll spelar den offentliga skulpturen?

Karin Hermerén, konservator och huvudförfattare till Offentlig konst – ett kulturarvPresentation av projektet Offentlig konst – Ett kulturarv initierades av Statens konstråd och har genomförts i samarbete med Skissernas Museum vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och Konstvetenskapligainstitutionen vid Uppsala universitet. Projektet har bland annat visat att kunskap om både offentlig konst och kulturmiljövård är nödvändig för att olika aktörer aktivt och framgångsrikt ska kunna verka för att bevara detta kulturarv för framtiden. Projektets resultat redovisas i boken Offentlig konst – Ett kulturarv. 

Staffan Gson Lind, ordförande för KC-Syd: LOU- lagen om offentlig upphandling. Vad finns för lagar och riktlinjer som berör tillkomsten av ett offentligt konstverk?

Hans Björn och Pia Hansson, KC-Syd: ”1% till den offentliga konsten i Skåne” Presentation av utställning  i konsthallen producerad av KC-Syd.

Susann Toft‎ avdelningschef Kultur & Fritid, Ängelholms kommun: Hur skapar man en god förutsättning för att få en bra process i arbetet med offentlig konst? Ett exempel på arbetsgrupp och process från Ängelholm.

Jenni Lindbom, målerikonservator med ansvar för offentlig konst i Helsingborg: Vården av den offentliga konsten – skötselplaner och vårdplaner. Hur får vi dem att fungera? Ett exempel på en vårdplan.

 

 

 

 

 

Tips och råd

Packa målningen väl inför transport. Tänk på att ramhörnen kan vara känsliga! Kontrollera också att målningen sitter ordentligt fast i ramen. Ta kontakt med konservator för råd!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB