23/1 Svenska ICOM:s etikutbildning, Institutionen för kulturvård, Göteborg

ICOMs yrkesetiska regler ska vara ett stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen. De finns översatta till svenska och sätter upp en minimistandard för hur du som professionell museianställd ska uppträda och prestera i ditt arbete. De formulerar också vad allmänheten bör kunna förvänta sig av dem som arbetar på museerna.

Den 23/1 håller Karin Hermerén denna utbildning för studenter vid Institutionen för kulturvård, Göteborg.

 

 

 

Tips och råd

Det kostar ingenting att fråga en fackman!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB