10/10 BOKRELEASE Konservering av en praktmålning

Konservering av en praktmålning. Karl XI med familj av David Klöcker Ehrenstrahl

Boken Konservering av en praktmålning. Karl XI med familj av David Klöcker Ehrenstrahl är skriven av Jacob Faxe, Karin Hermerén och Marika Reuterswärd. Den beskriver konserveringsarbetet av målningen Karl XI med familj som finns på Malmö Konstmuseum. Men inte bara det - här beskrivs också konstnärens liv, 1600-talets måleriteknik, barockkonsten på Malmö Konstmuseum, personerna i porträttet - och avslutningsvis ges tips och råd för vård av konst.

Boken är utgiven av Malmö Förskönings- och Planteringsförening, ISBN 978-91-637-5415-9.

 

 

 

Tips och råd

Försök inte laga din målning själv! Vänd dig till en konservator för råd.

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB