Varsågod!

För tips och råd om hur du tar hand om dina målningar, läs här!

Utredningen Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv laddar du ner från Riksantikvarieämbetets hemsida, klicka här!

Handboken Att arbeta med målningar och annan konst kan du beställa från Glasbranschföreningens hemsida, klicka här!

Kursboken Sharing Conservation Decisions kan du ladda ner från ICCROM:s hemsida, klicka här!

Filmen om hur Norrbottens läns landsting tar hand om sin konst kan du se här eller på YouTube!

 

 

 

Tips och råd

När målningen hänger mot en (ytter-)vägg bör små klossar fästas baktill på ramens nederkant för att förhindra att ett skadligt mikroklimat bildas.

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB