2012

28-30/11 Reducing Risks to Cultural Heritage

Reducing Risks to Heritage International Meeting 

28-30 november 2012 i Amersfoort, NL

Antaget konferensbidrag!

Konferensen Reducing Risks to Heritage International Meeting anordnas av Cultural Heritage Agency of the Netherlands/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed i samarbete med CCI, Canadian Conservation Institute, och ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. 

I samband med konferensen presenteras inlägget "Management of Public Building-Related Art".

 

 

 

Tips och råd

Krackelering behöver inte betyda färgbortfall. Kommer sprickorna (eller andra förändringar) plötsligt bör de åtgärdas snarast.

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB