5/3 Går det att laga min målning? Pumphuset, Borstahusen

Går det att laga min målning? Hur går det till? Vad kostar det? Vad kan jag göra själv? Hur ska jag göra för att bäst bevara min målning?

Dessa och andra frågor besvaras den 5 mars med start kl 19 i Pumphusets konsthall, Borstahusens museiförening. Ta gärna med ditt konstverk för bedömning av skador och åtgärd på plats.

Välkomna!

Pumphuset

 

 

 

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB