2012

27/3 Hur ska den offentliga konsten bevaras för framtiden?

I en allt snabbare takt av förändring lever många av konstverken ett osäkert liv när platser eller byggnader byggs om, rivs, får nya verksamheter - och tillsyn och underhåll brister. Den offentliga konstens ekonomiska, konst- och samhällshistoriska betydelse som kulturarv kan jämföras med äldre konstnärliga verk och historiska byggnader vilka är skyddade enligt lag.

Men hur arbetar de tillsynsmyndigheter som ansvarar för det äldre kulturarvet med frågor som rör offentlig konst? Finns juridiskt skydd? Finns möjlighet för fastighetsägare att få råd och stöd när det gäller långsiktigt bevarande?

Henrik Orrje och Karin Hermerén presenterar pågående forskningsprojekt. Läs mer om projektet här.

Välkommen!

Statens konstråds Art Lounge, Hälsingegatan 45 i Stockholm
Tisdagen den 27 mars kl 18-19.30 
Fri entré

Föredraget sänds live via Bambuser

 

 

 

Tips och råd

Förvara ouppspända målningar liggande. Är de stora kan de förvaras på en rulle med stor diameter. Rulla med färgsidan utåt!

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB